ScienceShop.gr ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρώτα σε πωλήσεις
Έλεγχος για υπολλείματα (amitraz)
Κωδικός Προϊόντος / SKU:1133
Χρωματογραφική εξέταση για τα υπολείμματα των φαρμάκων κατά της Βαρρόας (amitraz).
..δείτε αναλυτική περιγραφή παρακάτω.
Τιμή WEB:📞
Καλέστε μας για διαθεσιμότητα.

Περιγραφή

Νομοθεσία

Δειγματοληψία


 Χρωματογραφική εξέταση για τα υπολείμματα των φαρμάκων κατά της Βαρρόας (amitraz).
Η δραστική ουσία amitraz ή αμιτράζη χρησιμοποιείται για την θεραπεία της βαρρόας. Η ανάλυση κρίνεται απαραίτητη όταν χρησιμοποιούνται τα παρακάτω.
1.Το σκεύασμα που έχει πάρει έγκριση στην Ελλάδα είναι το Apitraz. Amitraz η δραστική ουσία Apitraz το σκεύασμα.
2. Το ευρέως διαδεδομένο σκεύασμα τα τελευταία 10 χρόνια είναι το tactik (ΤΑΚ ΤΙΚ).

ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: N,N'-[(methylimino) dimethylidyne]di-2,4-xylidine.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
• Χημικός τύπος: C19H23N3.
• Μοριακή μάζα: 293.41 g/mol.
• Διαλυτότητα: Αδιάλυτο στο νερό.
Αυξημένη σε κοινούς οργανικούς
διαλύτες όπως η ακετόνη και η ξυλένη. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Σπρέι (Spray), αερολύματα (aerosol), ταινίες.

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Είναι εξωπαρασιτοκτόνο που ανήκει στην ομάδα των Φορμαμιδινών, καθώς και ακαρεοκτόνο. Αναστέλλει την μονοάμινο οξειδάση και είναι αγωνιστής των υποδοχέων της οκταπαμίνης. Η μονοάμινο οξειδάση μεταβολίζει τους μονοαμινικούς νευροδιαβιβαστές σε έντομα και η οκταπαμίνη μεταβάλλει τις τονικές συσπάσεις στους μύες του παρασίτου (Παππάς 2003).

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν έχει μελετηθεί. Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν έχει μελετηθεί.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Καταπολέμηση Varroa destructor. Δεν χρησιμοποιείται στη Βιολογική μελισσοκομία.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Σε κλειστούς χώρους να αποφεύγεται η εφαρμογή χωρίς τη χρήση αναπνευστικής συσκευής . Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, το δέρμα, τον ιματισμό καθώς και εκτεταμένη περίοδος εισπνοής .

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Η διπλάσια της ενδεδειγμένης δόση δεν φαίνεται να επιδρά αρνητικά στη θνησιμότητα των μελισσών, στη δραστηριότητα ή το βάρος της κυψέλης. Αντίθετα πενταπλάσια δόση της ενδεδειγμένης φαίνεται ότι επηρεάζει ελαφρώς αρνητικά τη δραστηριότητα της κυψέλης τις πολύ ζεστές ημέρες. Έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη αντοχής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ • MRL: 200μgr/kg στο μέλι.
• ADI: 3 μgr/kg bw.
• Χρόνος αναμονής: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία.

 H νομοθεσία για το μέλι αναφέρει:
Όταν διατίθεται στο εμπόριο ως μέλι ή όταν χρησιμοποιείται σε οιοδήποτε προϊόν προοριζόμενο για κατανάλωση από τον άνθρωπο, δεν πρέπει να έχει προστεθεί κανένα συστατικό τροφίμων στο μέλι, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τροφίμων, ούτε να έχει γίνει καμία άλλη προσθήκη εκτός από μέλι.
Στο μέτρο του δυνατού, το μέλι δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες, ξένες προς τη σύστασή του. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνήθιστη γεύση ή οσμή ούτε να έχει αρχίσει να υφίσταται ζύμωση, η οξύτητά του δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί τεχνητώς και δεν πρέπει να έχει θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την καταστροφή ή τη σημαντική αδρανοποίηση των φυσικών ενζύμων.
Δεν επιτρέπεται να αφαιρείται γύρη ή χαρακτηριστικό συστατικό του μελιού, εκτός αν αυτό είναι αναπόφευκτο κατά την αφαίρεση ξένων οργανικών ή ανόργανων υλών.
Κατά τη διάθεσή του στο εμπόριο ως μέλι ή όταν χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, το μέλι πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά σύστασης:

1.
1.1. Περιεκτικότητα σε φρουκτόζη και γλυκόζη (σύνολο των δύο)
Περιεκτικότητα σε σάκχαρα - μέλι νέκταρος: Όχι λιγότερο από 60 g/100g
- μέλι μελιτώματος, μείγμα μελιού μελιτώματος με μέλι ανθέων: Όχι λιγότερο από 45 g/100g
1.2. Περιεκτικότητα σε σακχαρόζη
- γενικά: Όχι περισσότερο από 5 g/100g
- ψευδακακία (Robinia pseudoacacia), μηδική (Medicago sativa), βαγξία (Banksia menziesii), ηδύσαρον (Hedysarum), ερυθρός ευκάλυπτος (Eucalyptus cam adulensis), (Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii), εσπεριδοειδή spp.: Όχι περισσότερο από 10 g/100g
- Λεβάντα (Lavandula spp.), μποράντζα (Borago officinalis): Όχι περισσότερο από 15g/100g

2.
- γενικά: Όχι περισσότερο από 20%
- μέλι ερείκης (Calluna) και μέλι ζαχαροπλαστικής εν γένει: Όχι περισσότερο από 23%
- μέλι ζαχαροπλαστικής από ερείκι (Calluna): Όχι περισσότερο από 25% Υγρασία

3. Περιεκτικότητα σε μη υδατοδιαλυτές ουσίες
67-4 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
- γενικά: Όχι περισσότερο από 0,1 g/100g
- μέλι πιέσεως: Όχι περισσότερο από 0,5 g/100g


4.
- μέλι μη αναφερόμενο κατωτέρω και μείγματα των μελιών αυτών: Ηλεκτρική αγωγιμότητα Όχι περισσότερο από 0,8 mS/cm
- μέλι μελιτώματος και μέλι ανθέων καστανιάς και μείγματα των μελιών αυτών, πλην των μειγμάτων με τα αναφερόμενα κατωτέρω μέλια: Όχι λιγότερο από 0,8 mS/cm
- εξαιρέσεις: κουμαριά (Arbutus unedo), ερείκη (Erica), ευκάλυπτος, φιλύρα (Tilia spp), καλούνα ή κοινή (Calluna vulgaris), Manuka ή Jelly bush (leptospermum), φυτό τσαγιού (Melaleuca spp.)
5. Ελεύθερα οξέα - Όχι περισσότερο από 50 χιλιο-στοϊσοδύναμα οξέος ανά 1000 g
Μέλι ζαχαροπλαστικής: Όχι περισσότερο από 80 χιλιο-στοϊσοδύναμα οξέος ανά 1000 g
Δείκτης διαστάσης και περιεκτικότητας σε υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF) προσδιοριζόμενα μετά από επεξεργασία και ανάμειξη
α) δείκτης διάστασης (κλίμακα Schade) - γενικά, εκτός από το μέλι ζαχαροπλαστικής: Όχι λιγότερο από 8
- μέλι με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυσικά ένζυμα (π.χ. μέλι εσπεριδοειδών) και του οποίου η περιεκτικότητα σε HMF δεν υπερβαίνει τα 15 mg/kg: Όχι λιγότερο από 3

β) HMF
- γενικά, εκτός από το μέλι ζαχαροπλαστικής: Όχι περισσότερο από 40 mg/kg
(με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου α) δεύτερη περίπτωση)
- μέλι δηλωμένης προέλευσης από περιοχές με τροπικό κλίμα και μείγματα των μελιών αυτών: Όχι περισσότερο από 80 mg/kg
 

Νομοθεσία για κατάταξη μελιού - γυρεοσκοπική ανάλυση

Νομοθεσία για κατάταξη μελιού - γυρεοσκοπική ανάλυση

 Για στερεά και υγρά τρόφιμα που πρόκειται να εξεταστούν για χημικές παραμέτρους χρειάζεται μόνο ένας ουροσυλλέκτης αποστειρωμένος. Τον γεμίζουμε με το προς εξέταση τρόφιμο (περίπου 200 γρ.), το πωματίζουμε και το σφραγίζουμε καλά με μονωτική ταινία. Επισημαίνουμε το δοχείο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο γράφοντας το επώνυμο του αποστολέα, την ημερομηνία και τον αύξοντα αριθμό του δείγματος (αν για παράδειγμα είναι το τρίτο από πέντε δείγματα που θα στείλουμε, γράφουμε και στα τρία δοχεία “3από5”).