ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρώτα σε πωλήσεις

Ανάπτυξη νέων τροφίμων


Eφαρμόζοντας τις θεμελιώδεις αρχές της Μηχανικής Τροφίμων μπορούμε να σας παρέχουμε από μία απλή ανάλυση μέχρι και ολοκληρωμένη μελέτη αλλά και τεχνική συμβούλευση για την δημιουργία βιομηχανικών μονάδων.
μεταποίηση – παραγωγή -τυποποίηση για την δημιουργία ενός τροφίμου.
Όλα αυτά μέσω της ερευνητικής μας ομάδας και την εξειδίκευση που έχει αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου από την ενασχόληση της στην βιομηχανία τροφίμων. Μηχανική Τροφίμων, η επιστήμη η οποία αποτελεί τομέα αιχμής για τα τρόφιμα, και περιλαμβάνει τα συστατικά των τροφίµων, τις φυσικοχηµικές, βιολογικές και λειτουργικές τους ιδιότητες, την ποιότητα και ασφάλεια, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τις αλλοιώσεις τους και τη συμπεριφορά τους κάτω από το εύρος των συνθηκών που συναντούν κατά τις διεργασίες παραγωγής και κατά τη συσκευασία και συντήρηση τους.

Σκοπός είναι η µελέτη των ιδιοτήτων των τροφίµων ως πολύπλοκα βιολογικά συστήµατα και ως βιοµηχανικά προϊόντα.
Αναλαμβάνουμε όλα τα βήματα που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί μια μονάδα παραγωγής βιομηχανικού επιπέδου παραγωγής.
Άδεια λειτουργίας
Επιλογή ή και κατασκευή μηχανημάτων
Έλεγχο εγκατάστασης μηχανημάτων
Παραγωγή συνταγών
Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση προσωπικού
Μελέτη συστημάτων ποιότητας
Εκτέλεση απαραίτητων αναλύσεων
Συνεχής παρακολούθηση για την ορθή λειτουργία
Συμβούλευση για βελτιστοποίηση παραγωγής και νέα προϊόντα
Στοιχείο Λίστας
Eφαρμόζοντας τις θεμελιώδεις αρχές της Μηχανικής Τροφίμων μπορούμε να σας παρέχουμε από μία απλή ανάλυση μέχρι και ολοκληρωμένη μελέτη αλλά και τεχνική συμβούλευση για την δημιουργία βιομηχανικών μονάδων. μεταποίηση – παραγωγή -τυποποίηση για την δημιουργία ενός τροφίμου. Όλα αυτά μέσω της ερευνητικής μας ομάδας και την εξειδίκευση που έχει αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου από την ενασχόληση της στην βιομηχανία τροφίμων. Μηχανική Τροφίμων, η επιστήμη η οποία αποτελεί τομέα αιχμής για τα τρόφιμα, και περιλαμβάνει τα συστατικά των τροφίµων, τις φυσικοχηµικές, βιολογικές και λειτουργικές τους ιδιότητες, την ποιότητα και ασφάλεια, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τις αλλοιώσεις τους και τη συμπεριφορά τους κάτω από το εύρος των συνθηκών που συναντούν κατά τις διεργασίες παραγωγής και κατά τη συσκευασία και συντήρηση τους. Σκοπός είναι η µελέτη των ιδιοτήτων των τροφίµων ως πολύπλοκα βιολογικά συστήµατα και ως βιοµηχανικά προϊόντα. Αναλαμβάνουμε όλα τα βήματα που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί μια μονάδα παραγωγής βιομηχανικού επιπέδου παραγωγής. Άδεια λειτουργίας Επιλογή ή και κατασκευή μηχανημάτων Έλεγχο εγκατάστασης μηχανημάτων Παραγωγή συνταγών Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση προσωπικού Μελέτη συστημάτων ποιότητας Εκτέλεση απαραίτητων αναλύσεων Συνεχής παρακολούθηση για την ορθή λειτουργία Συμβούλευση για βελτιστοποίηση παραγωγής και νέα προϊόντα Στοιχείο Λίστας

Περισσότερα...

Αριθμός δειγμάτων:
Τιμή WEB: 📞